Föräldramöte

Föräldramöte årskurs 1 måndag 14 september 18.00

Aktuellt
 • Andra pris på SM

  Andra pris på SM för Årets UF-företag. Över 24 000 personer som går på gymnasiet över hela Sverige har Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
Om skolan

Varmdo Gymnasium liten

VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Vi har 1100 elever och 120 anställda.

DEXTER, elevadministrationssystem på Värmdö gymnasium. 
Gå till dexter

Gymnasiet vid Gullmarsplan

image

IT-frågor

help

Klicka här för hjälp med IT-frågor

 • Vision
 • Policy
 • Åtagande

Vår vision

Vår huvuduppgift är att ge dig kunskaper för livet. Vi vill vara en öppen och generös skola där olikhet ses som en tillgång och där alla trivs. Vår verksamhet ska kännetecknas av variation och flexibilitet, omsorg om miljön och möjlighet till inflytande för alla.
slika4

Elever

Eleverna får den utbildning de har rätt till, deras valmöjligheter beaktas och elever i behov av särskilt stöd får detta. Eleverna får en god lärandemiljö som främjar deras utveckling Eleverna ska a ämnen. Det pedagogiska ledarskapet utövas så att

 • uppleva undervisningen som stimulerande,
 • känna att undervisningen anpassas efter deras behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • ges möjlighet att formulera och pröva antaganden, lösa problem, argumentera och kritiskt granska och värdera påståenden, 
 • ges möjlighet att kommunicera och utbyta information i muntlig och i skriftlig form.