Kreativ språkinlärning

Under språkdagen den 21/11 arbetade alla elever i kursen Franska 3 med kreativa projekt. Eleverna fick utöka sitt ordförråd genom att tolka instruktioner på franska och pyssla. De fick välja mellan att framställa en bondgård, ett hus eller en människokropp och på så sätt lära sig begrepp inom området. Även grammatiska moment illustrerades genom kreativa skapelser. Eleverna fick, samtidigt som de lärde sig franska, även lära känna varandra, något som uppskattades av många. Dagen avslutades med att eleverna fick redovisa sina projekt för varandra och dela med sig av sina nya kunskaper.

 

kreativt2