Värmdö gymnasiebibliotek

Nu finns Biblioteket i Classroom. Där finns information om hur du använder våra digitala resurser på distans. Om du behöver låna böcker är du välkommen under bibliotekets ordinarie öppettider: 8.30-16.00 måndag-fredag. Om personal inte är på plats använder du dig av självutlåningen.
Har du några frågor eller övriga ärenden, maila oss: biblioteket(@)vgy.se

Digitala resurser

 

Skolbiblioteket är en viktig del i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande och utveckla deras förmåga att söka, hantera och förhålla sig till information på ett källkritiskt och vetenskapligt sätt. 

(Källa: Värmdö gymnasiums ledord)

Uppslagsverk
och länksamlingar 

Tidnings- och tidskriftsartiklar

Bibliotekskataloger
och länksamling

  • När du är i skolan är du automatiskt inloggad på alla databaser.
  • För att använda databaserna hemifrån krävs lösenord. Dessa finns på bibliotekets sida i Classroom..
  • Alla databaser går att använda hemifrån, om inget annat står.
  • För att använda alla NE:s tjänster hemifrån, använd ditt personliga konto eller "Logga in med Google". Använd din skolmejladress.
  • Flera databaser har gratis appar till både Android och iOS.

    AndroidGoogle 
Creative Commons
Vårt egenproducerade material via hemsida och sociala medier är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell licens. Skapat av Värmdö gymnasiebibliotek. 

Creative Commons-licens