För lärare

Biblioteket är en pedagogisk resurs för eleverna i deras lärande.Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier spelar en viktig roll för att möjliggöra detta.Vi har, förutom ett stort kunnande om skönlitteratur, också kompetens om hur och var en söker information samt värderar och hanterar källor.Involvera gärna dina bibliotekarier tidigt i processen.

Genom att lära sig använda utvalda och relevanta källor, utvecklas elevernas färdigheter i MIK (medie- och informationskunnighet). Det förbereder eleverna inför deras högskole- och universitetsstudier, exempelvis genom kunskaper om hur en hittar vetenskapliga källor eller förstahandskällor. 

Vi besöker gärna era ämneskonferenser och exempelvis visar relevanta databaser eller aktuell litteratur.

 

Hitta relevanta resurser i biblioteket

I det fysiska biblioteket finns vårt bokbestånd, tidskrifter, datorer, studieplatser samt bibliotekarierna. Du har alltid möjlighet att skicka dina elever till biblioteket för stöd med informationssökning eller boktips. Bäst resultat får du om du talar om när klassen ska komma och delar upp eleverna i mindre grupper.

Ditt bibliotek är öppet dygnet runt

Det digitala biblioteket finns alltid tillgängligt hemifrån. Du hittar det via bibliotekets hemsida, Bibblans hörna i First Class (FC) och sociala medier. Du har tillgång till databaser, länktips, vår sökskola, bibliotekskatalogen, instruktionsfilmer m.m.

Boka dina ettor till biblioteksintroduktion

Alla elever i årskurs 1 ska, helst under sin första termin, få en genomgång av bibliotekets utbud och resurser. Boka in ett klassrumsbesök av bibliotekarien.Det är lämpligt att boka besöket i samband med en uppgift där eleverna behöver söka information på egen hand.  Det innebär att inte bara svensklärarna kan boka, utan att eleverna lika gärna kommer på en lektion i sitt karaktärsämne.

Syftet är att eleverna ska upptäcka att de kan vända sig till bibliotekarierna när de behöver hjälp med informationssökning, källvärdering eller arbete med skönlitteratur. 

Hur kan bibliotekarierna stötta inför GyA?

Boka ett klassrumsbesök av bibliotekarien i samband med att elverna ska påbörja sina gymnasiearbeten. Bibliotekarien tar upp informationssökning, källvärdering och källhantering och visar exempel på användbara resurser och tjänster. Besöket tar mellan 30-60 minuter. Boka gärna i god tid. I mån av tid kan bibliotekarien även göra återbesök vid ett senare tillfälle.

Kultur i biblioteket

  • Biblioteket arrangerar en skrivartävling årligen. Uppmuntra gärna dina elever att lämna texter dit. Kanske har du möjlighet att lägga en lektion på att introducera årets tema och ge skrivövningar. Vi tar även emot bidrag på engelska.
  • Författarbesök i samarbete med svenskan. 
  • Gratis teaterbiljetter till tredje raden på Dramatens stora scen kan både personal och elever hämta i biblioteket löpande under året.

Tips via vår Tumblr

Bibblans logga

ABOUT
VGYBIBLIOTEKS TIPS
TILL PEDAGOGEN

Här riktar vi oss till skolans lärare och tipsar om exempelvis relevanta länkar, webbresurser, söktips, användbar litteratur och annat material.
http://vgybibliotek.tumblr.com

bild läroböcker ipad äpple