En databas är en samling information (data) där materialet är granskat och organiserat för att det ska vara lätt att hitta. Att söka i databaser kan underlätta för dig att hitta tillförlitlig information och ger dig en bra utgångspunkt inför dina skolarbeten.

 

Enklare uppslagsverk

Litteratur & språk

Naturvetenskap

Stipendier

Global Grant*
Logga in med ditt lånekortsnummer.

  • När du är i skolan så är du automatiskt inloggad på alla databaserna utom de med en stjärna efter sig (*).
  • För att använda databaserna hemifrån, krävs det lösenord. Dessa finns i Bibblans hörna i FC.
  • Alla databaser går att använda hemifrån, om inget annat står.
  • För att använda alla NE:s tjänster hemifrån, skapa ett personligt konto när du är i skolan
  • Flera databaser har gratis appar till både Android och iOS.

    AndroidGoogle 

Läromedelscentralen

Läromedelscentralen
Du lånar läroböcker via din lärare.
I undantagsfall kan bibliotekarierna hämta upp böcker från LC till dig.

Du beställer då boken direkt i biblioteket eller via mail:
biblioteket(@)vgy.se

Beställ boken senast kl 12. Hämta sedan boken ibiblioteket från kl 13 och framåt.

Behöver du boken akut – kolla i Inläsningstjänst

IT-frågor

help

Klicka här för hjälp med IT-frågor