Sök böcker hos högskole- och universitetsbiblioteken. Vi kan låna in böcker till dig härifrån.

Uppsatser från svenska högskolor och universitet

 

En gemensam söktjänst för forskningspublikationer och uppsatser från 36 lärosäten och institutioner

Primärkällor från flera stora arkiv i Sverige. Läs mer om söktjänsten här

Samlar forskning och nyheter från bl.a. svenska lärosäten.

Sök efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter med hjälp av Google.

Handelshögskolan i Stockholm bedriver forskning inom bl.a. nationalekonomi och företagsekonomi.

Karolinska Institutet bedriver forskning inom medicin, fysiologi och humanbiologi.