EKONOMIPROGRAMMET, EK
[ programmet som lyfter slöjorna och ger dig svaren ]

EKVill du arbeta med uppgifter som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring? Vill du utveckla din förmåga till problemlösning, kreativt tänkande och kritiska resonemang? Vill du lära dig hantera pengar, förstå sambanden mellan arbetslöshet, konjunkturläge och räntenivåer?
På ekonomiprogrammets båda inriktningar får du lära dig grunderna i ekonomi, juridik och entreprenörskap. Du kan fortsätta med ditt moderna språk från grundskolan eller välja ett nytt. Alla ekonomielever läser psykologi och förmågan att kommunicera på ett övertygande sätt, såväl muntligt som skriftligt, tränas regelbundet.

Efter din gymnasieexamen är du väl förberedd för högskolestudier inom ekonomi och juridik men även inom andra samhällsvetenskapliga områden.

logoSkolverket

Kontaktpersoner för Ekonomiprogrammet :

Ekonomi

En ogenomtränglig slöja vilar över ämnet ekonomi; nästan bara experter yttrar sig.
(Lena Andersson i DN 120616)
Den som är satt i skuld är icke fri.
(Göran Persson, fd statsminister och finansminister)