auction-hammer-icon

Ekonomi juridik

EKÄmnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt men även internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på Europarätt med EU-rätt. Inriktningen ger kunskaper om affärsjuridik och om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle samt utvecklar din förmåga att identifiera, tolka och tillämpa relevanta rättsregler på konkreta situationer. logoSkolverket
Timplaner  Kontaktpersoner för Ekonomiprogrammet :

Ekonomi

En ogenomtränglig slöja vilar över ämnet ekonomi; nästan bara experter yttrar sig.
(Lena Andersson i DN 120616)
Den som är satt i skuld är icke fri.
(Göran Persson, fd statsminister och finansminister)