newspaperNaturvetenskap forskning journalistik

NAInriktningen är rent naturvetenskaplig och du får samma behörighet som på den vanliga naturinriktningen. Däremot är arbetssättet annorlunda. Genom att skriva och redigera artiklar, dokumentärfilmer, radioreportage och annat, tränas du i att presentera och debattera aktuella frågor och forskning. Vi inriktar oss i första hand på områden inom biologi och kemi. Målet är att du redan på gymnasiet ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom naturvetenskapen. Du får se forskningens betydelse för samhällets utveckling samtidigt som du lär dig att förmedla dina kunskaper till andra. För att du ska lyckas och trivas är det viktigt, och en förutsättning, att du tycker om matematik och naturvetenskapliga ämnen och att du uppskattar arbete i projektform.

logoSkolverket

Timplaner 
Kontaktpersoner :
Det finns ting som är oändliga: universum och mänsklig dumhet; och när det gäller universum är jag inte helt säker.
(Albert Einstein)

Is there life on Mars?

(David Bowie)