gymnastics

Naturvetenskap idrott, hälsa, ledarskap

NAVad betyder vår livsstil för vår hälsa? Vad gör oss stressade, när är stress bra och när är den farlig? Hur samverkar människan och miljön? Inriktningen är naturvetenskaplig och du får samma behörighet som på den vanliga naturinriktningen. Undervisningens infärgning av tränings- och hälsofrågor ger utbildningen en tydlig och egen profil.

logoSkolverket

Timplaner 
Kontaktpersoner :

Naturvetenskap

Det finns ting som är oändliga: universum och mänsklig dumhet; och när det gäller universum är jag inte helt säker.
(Albert Einstein)

Is there life on Mars?

(David Bowie)