SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET, SA
[ programmet som ställer de intressanta frågorna ]

SASamhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar. Varför är några rika och andra fattiga? Hur får man makt och hur hindras maktmissbruk? Hur fungerar människor? Kommer vår planet att räcka till?

Du får studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Utbildningen ger en förståelse av hur vi kan bygga ett hållbart samhälle. På programmet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som är till nytta för framtida högskolestudier.

Efter din gymnasieexamen är du väl förberedd för högskolestudier inom olika samhällsvetenskapliga områden.

logoSkolverket

 
Kontaktpersoner för Samhällsvetenskapsprogrammet :

Samhällsvetenskap

Världen är på bättringsvägen
Hans Rosling, professor Karolinska Institutet, utnämnd till en av världens 100 främste tänkare

IT-frågor

help

Klicka här för hjälp med IT-frågor