400px-Religion icon.svg

Samhällsvetenskap samhälle

Samhällsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde. Du studerar politik, ekonomi, miljö- och sociala frågor, såväl i Sverige som i olika samhällen över hela världen. Kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter liksom samhällsförhållanden och olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå är centrala områden inom inriktningen. Din förmåga till källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor övas liksom din förmåga att uttrycka dina kunskaper i olika presentationsformer.

logoSkolverket

Timplaner 
Kontaktpersoner :