studion1011I studion kan du få hjälp av utbildade specialpedagoger om du behöver stöd för att klara studierna. Vid frågor kontakta våra specialpedagoger Fredrik Stenis och Inger Almryd.

 

 

 Vi i
Studion kan hjälpa dig som:

  • har dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter
  • har svårt att planera, strukturera och organisera inför läxor, prov, inlämningar och redovisningar
  • behöver hjälp för att uppnå E i Engelska 5-6, Matematik 1-4 eller Svenska / Svenska som andraspråk 1-3 under pågående kurs
  • har fått F i Engelska 5-6, Matematik 1-2 eller Svenska 1-2

STENIS FREDRIK

Fredrik Stenis

Specialpedagog
Rum:C226
tel: 505 551 57
e-post: fredrik.stenis(@)vgy.se

Kontakta Fredirk Button

INGER ALMRYD

Inger Almryd

Specialpedagog
Rum:C226
tel: 505 551 57
e-post: inger.almryd(@)vgy.se

Kontakta Inger Button

EVA AHLSTEDT

Eva Ahlstedt

Svenska som andraspråk
C335
tel: 505 551 32
e-post: eva.ahlstedt(@)vgy.se

Kontakta Eva Button

PETTERSSON CHRISTINE

Christine Petterson

Matematik
Rum:B15
tel: 505 551 51
e-post: christine.petterson(@)vgy.se

Kontakta Christine 

Behöver du hjälp ?

Behöver du hjälp med matten?

Kom till någon av Studions drop-in tider:

  • Måndagar 15:45-17:15 Studion 1
  • Tisdagar 8:30-10:00  Studion 1
  • Tisdagar 15:30-17:00  Studion 1

Drop-in läxhjälp och studieplanering:

  • Tisdagar 15:00-18:00

 
image
 

IT-frågor

help

Klicka här för hjälp med IT-frågor

  • Policydokument
  • Vision

Vår vision

Vår huvuduppgift är att ge dig kunskaper för livet. Vi vill vara en öppen och generös skola där olikhet ses som en tillgång och där alla trivs. Vår verksamhet ska kännetecknas av variation och flexibilitet, omsorg om miljön och möjlighet till inflytande för alla.
slika4