onsdag, 23 04 2014

Gymnasiet vid Gullmarsplan

 

VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Vi har 1100 elever och 120 anställda.

Varmdo Gymnasium liten

Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet och trivsel. I vår årliga elevenkät framhåller eleverna den lugna atmosfären och det vänliga klimatet. Jämförande elevenkäter i Stockholm visar att våra elever rekommenderar sin skola!

Vår undervisning fokuserar på kunskaper. Våra elever är duktiga och arbetar hårt. Våra lärare är kunniga, kreativa och uppmuntrande. Projekt, rollspel, grupparbete, studiebesök och distansarbete varvas med traditionell undervisning. En dag i veckan är flexibel, lärare och elever bestämmer tillsammans vilket ämne som skall läsas och vad som skall göras. Det ger resultat, betygsnivån på skolan är bland de högsta i Stockholm.

Vi har en studio där två specialpedagoger erbjuder stöd i svenska, engelska och matematik. Tekniska hjälpmedel som talböcker, läspennor och olika stödprogram på dator finns för dig som behöver det.

Elevinflytandet är stort. Lärare och elever planerar gemensamt hur undervisningen skall bedrivas. Elevrådet är aktivt och har regelbundna ledningsmöten med skolledningen.

Våra elever kommer från Stockholm, Värmdö, Tyresö, Nacka, Huddinge, ja från hela Storstockholm. Hos oss får du många nya vänner med olika bakgrund och från olika bostadsområden. Samarbete med ungdomar från olika områden i Storstockholm ger dig en personlig och social utveckling.

Värmdö gymnasium har 40 matsalar. Våra elever får ett matkort som gäller på cirka 40 restauranger på Söder och i Johanneshov med omnejd. Lunchen är viktig - ät mat som du tycker om!

Värmdö distans är en del av Värmdö gymnasium och har Skolverkets uppdrag att ansvara för distansutbildning på gymnasienivå för svenska ungdomar i utlandet.

Värmdö gymnasium är skolan där eleverna trivs.

slika9

  • Vision
  • Policy
  • Åtagande

Vår vision

Vår huvuduppgift är att ge dig kunskaper för livet. Vi vill vara en öppen och generös skola där olikhet ses som en tillgång och där alla trivs. Vår verksamhet ska kännetecknas av variation och flexibilitet, omsorg om miljön och möjlighet till inflytande för alla.
slika4

Elever

Eleverna får den utbildning de har rätt till, deras valmöjligheter beaktas och elever i behov av särskilt stöd får detta. Eleverna får en god lärandemiljö som främjar deras utveckling Eleverna ska ämnenDet pedagogiska ledarskapet utövas så att

  • uppleva undervisningen som stimulerande,
  • känna att undervisningen anpassas efter deras behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  • ges möjlighet att formulera och pröva antaganden, lösa problem, argumentera och kritiskt granska och värdera påståenden, 
  • ges möjlighet att kommunicera och utbyta information i muntlig och i skriftlig form.